อยากมีบ้านดูเลย“โครงการสร้างบ้านสร้างอาชีพ” 3 แบงค์รัฐจับมือให้สินเชื่อ

292

3 แบงค์รัฐร่วมอัดฉีดสินเชื่อหลายโปรแกรมสนใจไปดูรายละเอียด โดยมีเรื่อของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในโครงการรสร้างบ้านสร้างอาชีพ และสินเชื่ออื่นๆ อีกหลากหลายรูปแบบ 

นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นประธานลงนามระหว่างผู้บริหาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เพื่อความร่วมมือ “โครงการสร้างบ้านสร้างอาชีพ” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนและสินเชื่อที่อยู่อาศัยในระบบได้  ด้วยการนำลูกค้า ธอส. มีบ้านอาศัยอยู่แล้ว แต่ต้องการสร้างอาชีพ สามารถขอสินเชื่อจากเอสเอ็มอีแบงก์  โดยมี บสย.ค้ำประกันสินเชื่อ   ส่วนลูกค้า ธพว. และบสย. เมื่อประกอบอาชีพ กิจการเติบโตมีอาชีพมั่นคง  ต้องการสร้าง ขยาย หรือต่อเติมที่อยู่อาศัย รวมถึงต้องการเป็นผู้ประกอบการแฟลต/อพาร์ทเม้นท์ หรือทำโครงการจัดสรร สามารถขอสินเชื่อกับ ธอส.ได้ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำ นอกจากนี้ยังร่วมกันส่งเสริมพัฒนาทักษะ เพิ่มพูนความรู้ สร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ในท้องถิ่นให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs เริ่มโครงการตั้งแต่ 3 เม.ย. – 28 ธ.ค.61

ด้านนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวเพิ่มเติมว่า  ธอส.พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ทั้งบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลที่เป็นลูกค้าของ ธพว. และ บสย.  ซึ่งต้องการขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หรือ ขอสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการแฟลต/อพาร์ทเม้นท์ หรือขอสินเชื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย (Pre Finance) สามารถเลือกใช้สินเชื่อของ ธอส. รองรับนโยบาย  “คนไทยมีบ้าน”  พร้อมเปิดให้ยื่นกู้และทำนิติกรรมภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 หรือภายใต้กรอบวงเงินที่ธนาคารกำหนด เช่น โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ  วงเเงิน 20,000 ล้านบาท  อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี คงที่นาน 4 ปีแรก ปีที่ 5 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้   หากกู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม และไถ่ถอนจำนองที่อยู่อาศัย สำหรับลูกค้ารายย่อยรายได้สุทธิไม่เกิน 25,000 บาท วงเงินกู้ต่อราย ไม่เกิน 2 ล้านบาท

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) กล่าวว่า  เอสเอ็มอีแบงก์ พร้อมเปิดโอกาสให้ลูกค้า ธอส. ที่ต้องการปสร้างอาชีพ เพื่อใช้บ้านใอยู่อาศัย ค้ำประกัน เพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ  ไม่ว่าจะเป็น สินเชื่อเศรษฐกิจติดดาว ดอกเบี้ยร้อยละ 3  โดยใช้ บสย. ค้ำประกันฟรี 4 ปีแรก เน้นกลุ่มกลุ่มท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่อง เกษตรแปรรูป  ที่อาศัยอยู่ในชุมชนท่องเที่ยว  สามารถขอสินเชื่อเถ้าแก่ 4.0 คิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษเพียง 1% ปลอดชำระเงินต้น 3 ปีแรก เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยที่มีปัญหา      ทางการเงินสามารถกู้   และสินเชื่อสร้างอาชีพวัยเก๋า ซึ่งผ่อนปรนเกณฑ์ให้ผู้สูงอายุเข้าถึงแหล่งทุนได้มากขึ้นตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป จนถึง 75 ปี เป็นต้น

ขณะที่นางนิภารัตน์ พิสิฐพิทยเสรี รองผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารทั่วไป รักษาการแทนผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กล่าวว่า  เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นลูกค้า ธพว. ที่ต้องการสินเชื่อบ้าน และลูกค้าสินเชื่อบ้านของ ธอส. สามารถเพิ่มโอกาสการเข้าถึงสินเชื่อจาก 2 สถาบันการเงินดังกล่าว โดยยังมี บสย. เข้าไปช่วยเติมเต็มผู้ประกอบการที่ต้องการสินเชื่อธุรกิจ และขอสินเชื่อจาก ธพว. ด้วย โดยขณะนี้ บสย. มีโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (PGS 6) ปรับปรุงใหม่ วงเงินสนับสนุนอีกกว่า 30,000 ล้านบาท ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 4 ปี