โครงการพฤกษา 91 ปทุมธานี สโมสรและสระว่ายน้ำเสร็จสมบูรณ์แล้ว!!

33

ภาพระหว่างการก่อสร้างนับจากจุดเริ่มต้น