งานก่อสร้างอาคารสโมสรและสระว่ายน้ำ โครงการภัสสร92 (The Plant) วัดพระเงิน

43

งานก่อสร้างอาคารสโมสรและสระว่ายน้ำ โครงการภัสสร92 (The Plant ทางด่วน ศรีรัช-วัดพระเงิน) เป็นอีกหนึ่งในงานของ บ.ศ.ศิวะการช่างฯ ที่ได้ความไว้วางใจโดย “พฤกษา”เช่นเดียวกับอาคารสโมสรและสระว่ายน้ำหลายๆ แห่งในโครงการของพฤกษา สำหรับโครงการ “ภัสสร92”  เป็นการเริ่มต้นการก่อสร้างตัวอาคาร งานโครงสร้าง และเรื่องของการวางฐานรากตัวสระว่ายน้ำ

โครงสร้างอาคาร
งานเชื่อมเหล็กโครงสร้างรับโครงหลังคา
งานโครงสร้างสระว่ายน้ำ
วัสดุก่อผนังใช้อิฐมวลเบา
กระเบื้องตกแต่งผนัง