โครงการก่อสร้างสโมสร-คลับเฮาส์พฤกษา 149 บางคูวัด (อัพเดท พ.ย.62)

186
ตัวอาคารที่มีความโดดเด่นในการออกแบบ

งานใหม่โดย บ.ศ.ศิวะการช่างฯ ในโครงการคลับเฮาส์และสโมสรโครงการ พฤกษา 149 บางคูวัด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในงานที่บ.ได้รับความใจจากโครงการพฤกษา 

งานด้านฐานราก

งานเทพื้น

จากจุดเริ่มต้น โครงการ คลับเฮาส์และสโมสรโครงการ พฤกษา 149 บางคูวัด ในการวางฐานรากและงานด้านฐานราก สู่อัพเดทล่าสุด ในเดือน พฤศจิกายน 2562 โครงการ คลับเฮาส์และสโมสรโครงการ พฤกษา 149 บางคูวัด ก็ใกล้แล้วเสร็จสมบูรณ์ เหลือเพียงขั้นตอนการเก็บรายละเอียดในส่วนต่างๆ

 

งานอาคารคลับเฮาส์ -สโมสร และสระว่ายน้ำ
ตัวอาคารที่่มีความโดดเด่นในการออกแบบด้านสถาปัตยกรรม
งานภายในอาคาร – ห้องน้ำ

ระเบียง
ภาพรวมขงอาคารและสระว่ายน้ำ