โครงการก่อสร้างสโมสร-คลับเฮาส์พฤกษา 149 บางคูวัด

66

งานใหม่โดย บ.ศ.ศิวะการช่างฯ ในโครงการคลับเฮาส์และสโมสรโครงการ พฤกษา 149 บางคูวัด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในงานที่บ.ได้รับความใจจากโครงการพฤกษา 

งานด้านฐานราก

งานเทพื้น